top of page
White Van

TJÄNSTER

AVFALLSHANTERING /
GROVSOPOR
Image by Sigmund

Vi hämtar, sorterar och återvinner  alla typer av avfall. Vi följer naturligtvis alla regelverk och miljökrav för detta också.

FLYTT & TRANSPORT
Boxes

Vi hjälper er att flytta in och ut från alla typer av fastigheter. Vi kan även hjälpa er att transportera värdefullt gods. 

MONTERING / VAKTMÄSTERI-
TJÄNSTER
Working Tools

Vi erbjuder enklare bygg och monteringstjänster samt vaktmästeritjänster. 

bottom of page